Mesopotamiërs

 

 

 

Waarom?Hoe?Wanneer?Door wie?Waar?Meer info?


inhoudsopgave

Een aquaduct te Urfa5000 jaar geleden werden woongebieden in Mesopotamië (huidige Irak) al van water voorzien door overdekte kanalen.
Iraks’ oorsprong ligt helemaal in het zuiden, waar de Tigris en Eufraat een weg zoeken naar zee. Dit was de reden dat het tweestromenland werd genoemd, een vertaling van de naam meso–potamië. Ca. 5000 vC waren hier diverse Sumerische staatjes waaruit later Babylon en Assyrië ontstonden.


Urfa

Sennacherib (704-681 vC), zoon van Sargon II, onderwierp in 701 vC Juda en verwoeste Babylon in 689 vC. Hij verliet Dur-sharrukin, de stad waar zijn vader regeerde en maakte in 700 vC van Ninivé de hoofdstad van zijn rijk (Assyrië), e.e.a. door gebruik te maken van grote scharen dwangarbeiders.
Hij laat o.a. bouwen:
* 25 m hoge, dubbele muur met 15 poorten (de mooiste poort: Poort van Nergal);
* watervoorziening door de bouw van een 15 km lang kanaal, geleid over een aquaduct van 280 m lang en 22 m breed, waarvoor 2 miljoen grote blokken gebruikt werden.