Mexico

 

 

 

Waarom?Hoe?Wanneer?Door wie?Waar?Meer info?


Maya in Palenque                                                                                                                                   inhoudsopgave

Otulum, Palenque (Mexico)Palenque, MexicoPalenque staat al lang bekend om zijn geweldige aquaducten. Iedere waterbron, bron of regenwater maakt niet uit, werd voor het volk gekanaliseerd. Men heeft 4 aquaducten, 3 "tanks", 2 bruggen en kanaalwanden gevonden. Men vermoedt dat nog twee aquaducten kunnen worden gevonden onder de Arroyos Ach’ en de Motiepa. Drainagesystemen werden trouwens ook gevonden.

Het Otulum-aquaduct dat de Otulum rivier onder de vloer van het hoofdplein leidt, is het grootste aquaduct in Palenque (het kanaal is ongeveer 2 m diep en 1/5 m breed). Daarnaast zijn er het Motiepa-aquaduct, het Piedras Bolas-aquaduct en het Picota-aquaduct.

Otulum, Palenque (Mexico)Geschiedenis van Palenque: De oorspronkelijke naam van de stad was Lakam Ha, dat Groot Water betekent naar de bronnen en riviertjes die er ontspringen. Het was de hoofdstad van een stadstaat die de naam B'aakal (Been) droeg. In de 8e eeuw kwam B'aakal, net als de meeste andere Klassieke Maya steden, steeds meer in de verdrukking. De bouw van elitebouwwerken werd enige tijd na 800 gestaakt. Landbouwers bleven nog enige generaties de plaats bewonen, maar vertrokken eveneens, waardoor de stad daarna langzamerhand door het oerwoud verzwolgen werd.
De streek was maar zeer dun bevolkt toen de Spanjaarden er kwamen in de jaren 1520.

Ook andere volkeren waren bekend met het leiden van water... klik hier.