Antiek

 

 

 

Waarom?Hoe?Wanneer?Door wie?Waar?Meer info?


Nijmegen                                                                                                                                                        inhoudsopgave

Aquaductdeel te Nijmegen; helaas is er weinig meer te bezichtigenOngeveer 100 na Chr., wordt Nederland ingedeeld bij de provincie Germania Inferior. De hoofdstad is Colonia Claudia Ara Agrapinensis, het huidige Keulen. De Nederlandse stad Nijmegen functioneert als legerplaats voor verscheidene Romeinse legioenen.

De Romeinen zorgden ervoor dat hun steden strategisch goed gesitueerd waren. Geliefde plekken waren kruispunten van (water)wegen en hogere gedeelten. Meestal groeiden steden uit of nabij "oudere" inheemse nederzettingen. Deze principes werden ook gehanteerd voor de Romeinse steden in Nederland. Als voorbeeld kan Ulpia Novoiomagus (Nijmegen) genoemd worden. Deze Romeinse stad lag op of nabij de hoofdplaats van de Bataven, die door de Romeinen Oppidum Batavorum genoemd werd. Gelegen aan de Waal op een oeverwal en bij een belangrijke weg ‘controleerde’ deze stad het gehele omringende gebied.

Er is weinig meer bovengronds te bewonderen. Dit gedeelte van een aquaduct is nog wel te bewonderen. In Het Valkhof kunt u meer over de Romeinse tijd in Nijmegen bekijken.
 

Heerlen

Tussen Tongeren en Keulen lag Heerlen (Coriovallum), op een kruising van twee belangrijke Thermen te Heerlen, zoals het eruit moet hebben gezienheerwegen. Een stopplaats om op adem te komen, om het badhuis te gebruiken. Het badhuis, gebouwd door keizer Hadrianus was een ontmoetingsplek, een fitnessruimte, sauna, zwembad en bibliotheek in een. De ruïne van dat badhuis, ontdekt in 1940, is te bezichtigen in het Thermenmuseum te Heerlen. Het badhuis werd bevoorraad door een aquaduct. Helaas is hiervan niets meer over.