Vorm

 

 

 

Waarom?Hoe?Wanneer?Door wie?Waar?Meer info?


                                                 inhoudsopgave

Hoogste niveau Uitleg over de diverse delen van een aquaduct met bogen
1. deksteen
2. kanaal
3. boog
4. scheidingsplatform

Middelste niveau
5. boogronding
6. steunsteen
7. sierkroon
8. uitsteeksel
9. weg

Eerste niveau
10. boogronding
11. stroombreker
12. rivier

 img1.gif

Het kanaal (2) waardoor het water liep met een deksteen (1).

 

 www.hobbysite.info